Foredragene fra Oljeskattekvelden 2023 er publisert og kan lastes ned fra Foredragsbiblioteket.

Mvh
ORS