Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon

Søk i foredrag (256)

Om foredragene og dokumentasjon

Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

NGAAP/IFRS Hot Topics

Dato: 05.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Gunnar Slettebø

Størrelse:1,4 MB
Publisert:02.07.2023
Regnskapsmessig behandling av utvalgte poster i billingen

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Jon Håkon Østhus og  Henrik Idsø

Størrelse:1,4 MB
Publisert:22.06.2023
Torvik-utvalgets utredning – Status for fremtidens skattesystem

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Per Christian Ask og  Anders Mauritzen Midbøe

Størrelse:7,6 MB
Publisert:20.06.2023
Responding to new ESG reporting requirements

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Morten Haukaas og  Titus Fossgard-Moser

Størrelse:3,2 MB
Publisert:20.06.2023
Aktivering i prosjekteringsfasen

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Advokat og partner J. Christian Grevstad, Harboe & Co

Størrelse:0,5 MB
Publisert:20.06.2023
Internasjonal skatt: Status i Pilar 1 og Pilar 2

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Frode Kristiansen

Størrelse:0,3 MB
Publisert:20.06.2023
Klimarisiko og noteinformasjon i årsregnskapet

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Per Arvid Gimre og Bjørn Einar Strandberg

Størrelse:1,7 MB
Publisert:20.06.2023
Nytt fra Oljeskattekontoret

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Elisabeth Deisz

Størrelse:2,7 MB
Publisert:20.06.2023
IFRS Hot Topics

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Tor Inge Skjellevik

Størrelse:0,8 MB
Publisert:20.06.2023
How to prepare for the new era of ESG reporting according to CSRD

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Marte H. Stabbetorp

Størrelse:1,7 MB
Publisert:20.06.2023
1 2 3 30

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899