Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon

Søk i foredrag (256)

Om foredragene og dokumentasjon

Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

IFRS Hot topics 2024 IFRS 18 og 19 mv
IFRS Hot topics 2024 IFRS 18 og 19 mv

Dato: 11.06.2024
Arrangement: Kristiansand Symposium 2024
Foredragsholder: Lars Ragnar VIgdel

Størrelse:1,2MB
Publisert:28.06.2024
IFRS Hot topics 2024 CCS lisenser
IFRS Hot topics 2024 CCS lisenser

Dato: 11.06.2024
Arrangement: Kristiansand Symposium 2024
Foredragsholder: Lars Ragnar Vigdel

Størrelse:2,2MB
Publisert:28.06.2024
Konjunkturbarometer vår 2024
Konjunkturbarometer vår 2024

Dato: 10.06.2024
Arrangement: Kristiansand Symposium 2024
Foredragsholder: Kyrre M. Knudsen

Størrelse:3,2MB
Publisert:26.06.2024
Skatte- og avgiftsmessige forhold ved CCS og nye energiløsninger
Skatte- og avgiftsmessige forhold ved CCS og nye energiløsninger

Dato: 10.06.2024
Arrangement: Kristiansand Symposium 2024
Foredragsholder: Kent Hodne og Endre Hovden Betanzo

Størrelse:2,8MB
Publisert:26.06.2024
Praktisk implementering av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Praktisk implementering av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Dato: 11.06.2024
Arrangement: Kristiansand Symposium 2024
Foredragsholder: Jon Håkon Østhus

Størrelse:2,1MB
Publisert:26.06.2024
PwC CSRD O&G standard – ORS Olje og Gas
PwC CSRD O&G standard – ORS Olje og Gas

Dato: 10.06.2024
Arrangement: Kristiansand Symposium 2024
Foredragsholder: Haley Vongraven-Dyrstad og Per Arvid Gimre

Størrelse:2,4MB
Publisert:25.06.2024
Transaksjonskostnader innenfor oljevirksomhet, skatte- og avgiftsmessige problemstillinger
Transaksjonskostnader innenfor oljevirksomhet, skatte- og avgiftsmessige problemstillinger

Dato: 10.06.2024
Arrangement: Kristiansand Symposium 2024
Foredragsholder: Advokat Per Christian Ask, Direktør/Advokat Anders Mauritzen Midbøe

Størrelse:4,4MB
Publisert:25.06.2024
Erfaringer fra ny skattemelding for petroleumsselskap
Erfaringer fra ny skattemelding for petroleumsselskap

Dato: 10.06.2024
Arrangement: Kristiansand Symposium 2024
Foredragsholder: Heidi Golimo Simonsen og Kari Stokkeland Tenden

Størrelse:1,0MB
Publisert:25.06.2024
Sector specific ESRS Oil and Gas
Sector specific ESRS Oil and Gas

Dato: 10.06.2024
Arrangement: Kristiansand Symposium 2024
Foredragsholder: Haley Vongraven-Dyrstad, Per Arvid Gimre

Størrelse:2,4MB
Publisert:17.06.2024
PGNiG UpstreamNorway AS mot Staten v/ Oljeskattekontoret
PGNiG UpstreamNorway AS mot Staten v/ Oljeskattekontoret

Dato: 10.06.2024
Arrangement: Kristiansand Symposium 2024
Foredragsholder: Andreas Bullen

Størrelse:1,2MB
Publisert:17.06.2024
1 2 3 32

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899