Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon

Søk i foredrag (256)

Om foredragene og dokumentasjon

Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

Oljeskattekvelden 2023 – Vår dom
Oljeskattekvelden 2023 – Vår dom

Dato: 29.11.2023
Arrangement: Oljeskattekvelden 2023
Foredragsholder: Øystein Hagen

Størrelse:0,5 MB
Publisert:07.12.2023
Oljeskattekvelden 2023 – Ny skattemelding
Oljeskattekvelden 2023 – Ny skattemelding

Dato: 29.11.2023
Arrangement: Oljeskattekvelden 2023
Foredragsholder: Elisabeth Deisz

Størrelse:1,9 MB
Publisert:07.12.2023
Oljeskattekvelden 2023 – Internt salg av gass på rammekontrakt
Oljeskattekvelden 2023 – Internt salg av gass på rammekontrakt

Dato: 29.11.2023
Arrangement: Oljeskattekvelden 2023
Foredragsholder: Bjørn Olebakken

Størrelse:0,7 MB
Publisert:07.12.2023
Oljeskattekvelden 2023 – Fastsetting
Oljeskattekvelden 2023 – Fastsetting

Dato: 29.11.2023
Arrangement: Oljeskattekvelden 2023
Foredragsholder: Annette Marie Svea og Ketil Holm Larsen

Størrelse:1,1 MB
Publisert:07.12.2023
Oljeskattekvelden 2023 – Finanssaker
Oljeskattekvelden 2023 – Finanssaker

Dato: 29.11.2023
Arrangement: Oljeskattekvelden 2023
Foredragsholder: Georg Smidt Børresen

Størrelse:1,1 MB
Publisert:07.12.2023
Oljeskattekvelden 2023 – Innledning
Oljeskattekvelden 2023 – Innledning

Dato: 29.11.2023
Arrangement: Oljeskattekvelden 2023
Foredragsholder: Sverre Vassbotn

Størrelse:0,9 MB
Publisert:07.12.2023
NGAAP/IFRS Hot Topics
NGAAP/IFRS Hot Topics

Dato: 05.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Gunnar Slettebø

Størrelse:1,4 MB
Publisert:02.07.2023
Regnskapsmessig behandling av utvalgte poster i billingen
Regnskapsmessig behandling av utvalgte poster i billingen

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Jon Håkon Østhus og  Henrik Idsø

Størrelse:1,4 MB
Publisert:22.06.2023
Torvik-utvalgets utredning – Status for fremtidens skattesystem
Torvik-utvalgets utredning – Status for fremtidens skattesystem

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Per Christian Ask og  Anders Mauritzen Midbøe

Størrelse:7,6 MB
Publisert:20.06.2023
Responding to new ESG reporting requirements
Responding to new ESG reporting requirements

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Morten Haukaas og  Titus Fossgard-Moser

Størrelse:3,2 MB
Publisert:20.06.2023
1 2 3 30

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899