ORS gjennom 40 år

40-års jubileum, 2017

ORS – Norsk forening for oljeregnskap og -skatt

(Tale – 40 årsjubileum – Kristiansand symposium 12. juni 2017)

Opprinnelsen:
23.juni, 1977, sendte Tom Fulbright, CFO i Mobil Exploration Norway, et brev til folk med tilsvarende stillinger i oljeselskaper i Stavanger med følgende innhold:

«Gentlemen:
For some time I have seen the need for an association in Stavanger where thoses of us concerned with the accounting and financial phases of the oil business could meet to discuss mutual problems and exchange ideas.

In the beginnning I visualize that we could meet regularly on an unofficial and unstructured basis; however, as our operations expand and become more diverse we may want to organize a formal society similar to the Petroleum Accounting Society in the U. S.
I would appreciate your response to this idea. If sufficient interest is expressed I will proceed with organizing an initial meeting.

Yours very truly,
T.R.FulbrightController(Mobil Exploration Norway Inc.)«

Hr. Fulbright fikk god oppsluting til sitt inspill og

Stavanger Oljeregnskapsforening ble stiftet i 3. oktober 1977

President: Tom Fulbright (Mobil)
V.President: Raymond Poirier (Elf)
Treasurer: I. Hazellls (BP)
Sekretær: Thore Mørch (Mobil)
Erik Eik (første Statoil CFO) var også med og skrev vedtektene.

Aktivitetene skulle være regulære, månedlige medlemsmøter der man kunne utveksle erfaringer og diskutere emner innenfor oljeregnskap og skatt. De så for seg at det skulle settes ned komiteer for å utrede saker og problemstillinger.

Medlemmer kunne være ledere og profesjonelle innen finans både i oljeselskaper og oljeserviceselskaper.

Vi må huske på at dette skjedde på en tid da utlendingene i stor grad dominerte oljeindustrien og kun Ekofisk og Frigg var i produksjon – Statfjord var snart klar til å starte opp. Jeg kan selv huske at Tom Fulbright klagde over at han måtte reise fra Stavanger før kassaapparatet begynte å klinge for Statfjord.

Medlemstallet vokste raskt fra 17 i 1977 til 93 i 1978 og 120 i 1979. Deretter steg medlemstallet moderat inntil seminarprogrammet tok fart i 1985.

Aktiviteten til foreningen var i hovedsak månedlige medlemsmøter med foredragsholdere og bevertning (og noen ganger underholdning). Reidar Larsen spilte for oss på 10års jubilieet.

Det var også tekniske komiteer som utredet faglige problemstillinger – her nevnes:- Cost allocations- Warehouse costs- Transportations costs

ATS inntreden

I 1978, fra New York kom Arthur Thomas Svennevig eller Art som vi kom til å kjenne ham, til Arthur Young sitt Stavanger kontor. (Boman & Hokholt hadde blitt AY).

Man kan trygt si at Art fikk en dominerende og viktig rolle i Oljeregnskapsforeningen.

Han tok over Thore Mørch’s rolle som sekretær for foreningen og startet arbeidet med å forme foreningen til det vi kjenner i dag.

Art var norskamerikaner med foreldre som utvandret fra Svennevig gård ved Lillesand til Brooklyn New York, USA. Han eide fortsatt Svennevig gård som han restaurerte og bygde ut til en moderne helårsbolig.

Han var en utpreget entreprenør og så seg utrettelig om etter aktivitetsmuligheter for foreningen:
• Han utviklet og satte verk et omfattende seminarprogram
• Satte i gang årsrapportanalyser• Samlet finurlige statistikker
• Startet medlemsblad (Newsletter) – holdt på i ca 10 år – her er April 86 versjonen med 12 sider med artikler og statistikker og nyheter i kjent Art stil.
• Utviklet kontakt med utenlandske tilsvarende foreninger (COPAS)• Utviklet kontakt med universiteter og læresteder både i Norge og i Utlandet • Skaffet seg viktige kontakter (myndigheter, selskaper, media etc.)
• Ivret for at NO skulle være høringsinstans
• Jeg har sikkert glemt noe

Allerede i 1984 hadde Art på plass et seminarprogram som i stor grad tok for seg de samme emnene som EY sitt kursprogram gjør i dag, i hvert fall de grunnleggende kursene.

Omfanget var stort – opptil 10 2-3 dagers kurs med over 200 deltakere per år. Art utviklet kursene og holdt dem selv, men hadde sikkert stor hjelp av medarbeiderne i AY og han brukte sine kontakter hos ledende skattejurister – særlig Dr. Juris Jan Syversen til å utvikle og holde skattekursene.

Nye kurs ble utviklet og dere husker kanskje figuren «Oljeregnskapsmannen» som viste at en kunne bli fullverdig oljeregnskapsperson dersom en deltok på alle kursene til NO.Fra begynnelsen i 1984 fram til i dag har over 5000 deltatt på våre kurs.

Art hadde også vyer om å internasjonalisere foreningen og hadde følere ute for et samarbeid med COPAS i USA og universitetet i Dallas.Han gjennomførte også en Oljeregnskapskonferanse i Oslo med internasjonal deltakelse fra USA og UK.

Jeg føler meg ganske sikker på at foreningen fortsatt ville ha begrenset seg til månedlige medlemsmøter og kanskje litt utredningsarbeid hadde det ikke vært for Art.

ORS organisasjonsutvikling
Allerede i 1980 – 3 år etter starten – begynte medlemmene i Oslo med møtevirksomhet. Art hadde en finger med i spillet her også.

I 1984 skiftet foreningen navn til Norsk Oljeregnskapsforening (NO) med 2 underavdelinger, Stavanger avdelingen og Oslo avdelingen.

Hovedforeningen hadde et styre på 7 medlemmer og en Generalsekretær (Art) og en Adm. sekretær (Elisabeth). Før Art ble Generalsekretær, var han Editor og Seminarleder.

I forbindelse med at en søsterforening med fokus på oljeskatt ble oppløst og aktivitetene overført til NO i 2000, skiftet foreningen til det nåværende Norsk forening for Oljeregnskap- og skatt (ORS).

Nylig ble avdelingene i Oslo og Stavanger oppløst grunnet liten aktivitet blant medlemmene og virksomheten overført til hovedforeningen.

Kristiansand Symposium
Kristiansand symposiet ble første gang arrangert i 1979. KS var Art sitt hjertebarn – hjemme på Sørlandet, han fikk utfolde seg som vert med mange og litt fremmede påfunn for oss nordmenn. Han viste stor raushet og ikke minst, han fikk sine kontakter i departement, etater og skattejurister til å komme og bidra åpenhjertig med foredrag og i paneldebatter. Art la alltid stor vekt på den sosiale siden av sine ulike arrangementer – særlig Kristiansandsymposiet.

Noen høydepunkter fra den sosiale siden ved KS:
For undertegnede var nok kvelden hjemme hos Bjøro Håland et høydepunkt og sier en del om Art’s talent og kontaktflate – Grethe sier at jeg ikke skal nevne Hula-hula jentene. Han fikk også skattedirektøren til å sitte bakvendt på hesteryggen med Don Quijote t-skjorte på; arrangerte omvendte middager og vi husker alle drakampene på holmer og skjær.

KS har vært en stor suksess og har blitt arrangert nesten hvert eneste år siden 1979 med jevnt stor deltakelse på 50-70 (kanskje enda flere enkelte år). OG – som nevnt av Grethe – dr. juris Jan Syversen har deltatt og holdt foredrag alle de 35 gangene KS er blitt arrangert. I dag fikk vi også høre fra Oljeskattedirektøren at han selv kun ligger et hestehode bak med sine 32 deltakelser.

Lignigskvelden
Osloavdelingen arrangerte i 1987 kveldsmøte der Torstein Fløystad holdt foredrag om «Arbeidet ved Oljeskattekontoret». Dermed ble Ligningskvelden skapt og Oljeskattedirektøren har hver høst siden holdt foredrag om «Årets Ligning». I mange år ble foredraget repetert i Stavanger i månedsskiftet november/desember i Stavanger, under det Art kalte Skattedagene, med flere kurs og nevnte foredrag fra Oljeskattedirektøren. Etter hvert har også medarbeiderne ved Oljeskattekontoret sluppet til som foredragsholdere innen sine områder. Ligningskvelden har vært en stor suksess og har jevnt over hatt en deltakelse på over 100.

Årsrapportanalysen
Foreningen startet Årsrapportanalysen i 1983 (Art igjen) der arbeidsgrupper gjennomgikk oljeselskapenes årsrapporter og regnskap og utarbeidet statistikker med rangering av forskjellige parametere – og kommenterte på innhold i gode og mindre gode presentasjoner og noteopplysninger.

Regnskapskonferansen
Denne rapporten brukte Art i seminarprogrammet i form av en årlig regnskapskonferanse.

Evolusjonsprisen
Rapporten ble også brukt til utdeling av en vandrepris – Evolusjonsprisen et kunstverk i bronse – som ble utdelt på Kristiansandsymposiet året etter og det ble stemt på årets «årsrapport til etterfølgelse». Statoil fikk vandreprisen siste gang den ble tildelt en gang på 90 tallet. Jeg mener de har beholdt prisen… vi får den gjerne tilbake.

Så kom 7. desember 1999
Vi fikk meldingen om at Art hadde omkommet i trafikken på veg hjem til Svennevig fra ORS møte i Stavanger, 54 år gammel.

Vi var alle i sjokk over meldingen.

Etter hvert ble jo spørsmålet – hvordan skulle oljeregnskapsforeningen klare å fortsette sin virksomhet uten Art som i så stor grad hadde stått for – og styrt aktivitetene?

Thore Mørch
Thore Mørch ble redningen. Thore hadde vært førtidspensjonist fra Mobil Exploration Norway i et par år (som en følge av oppkjøpstrenden i 1990 årene) og da vi spurte ham om han ville være Generalsekretær i oljeregnskapsforeningen, så svarte han straks ja – det ville han. Den eneste advarselen han kom med var at han nok ikke hadde samme sosiale stil som Art.

Thore var Generalsekretær i 3 år og med hans store erfaring og kløkt fikk han modernisert foreningen.
• Han fikk i stand en avtale med Ernst & Young om at de tar Kursprogrammet (faglig) med ORS som administrator. (Jeg vil også nevne at i de to årene før EY tok oppgaven, la Arild Holten og Kjell Inge Gade ned en stor innsats for å holde kursene til Art i gang.)
• Thore fikk også opprettet ORS’ hjemmeside. Det er i stor grad Thores fortjeneste at ORS kunne gå videre med en solid base i Seminarprogrammet, Ligningskvelden og KS. Vi skylder ham stor takk for hans bidrag i en vanskelig situasjon for foreningen.

Grethe Bremvik
Da Thore trakk seg, kom Grethe Bremvik på banen seint 2003. Med sin lange erfaring fra Oljeskattekontor, oljeselskap (Amerada) og revisjonsselskap (PWC) var hun perfekt for rollen.

Nå har Grethe ledet foreningens aktiviteter med stødig hånd i snart 14 år og både kursprogrammet, ligningskvelden og KS har gjennomgående fått meget gode tilbakemeldinger og har hatt god deltagelse. Hun har også fått i stand kurs og konferanser med andre, både offentlige og private.

Vi skylder deg stor takk Grethe.

Så kom oljeprisfallet i 2014
Oljeprisfallet fikk en nesten umiddelbar virkning på deltakelsen på våre arrangementer, særlig EY kursvirksomheten.

I 2015 hadde vi betydelig nedgang med 2 kurs som måtte kanselleres p.g.a. liten deltakelse og i 2016 var vi nede på et minimum med bare 2 kurs gjennomført. Vi innser at det blir tungt å få påmeldinger til kursene fremover da oljeselskapene i nedgangstider typisk sparer på opplæring, reiser ol.

Likevel er vi optimistiske siden EY er villige til fortsatt å stå for kursene selv om de kan bli kansellert fra tid til annen. Det er god grunn til å takke EY og Tor Inge Skjellevik.

Det kan se ut som Ligningskvelden og KS ikke blir påvirket like mye av oljeprisfallet. Vi håper at dette vil vedvare.

Styret mener at vi har fortsatt har en rolle å spille
Vi har økonomi til å fortsette i flere år med denne reduserte virksomheten, og vi har en solid medlemsmasse
• 34 oljeselskaper (noen personlige medlemmer inkludert)
• 11 Revisjons og rådgivingsselskaper
• 3 offentlige myndigheter
• Og noen personlige medlemmer

Vi håper – som dere – at oljeprisen kommer noe opp igjen innen rimelig tid!

Takk
Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt til ORS’ virksomhet gjennom de 40 årene – særlig takk til Oljeskattedirektøren, dr. juris Jan Syversen, Finansdepartementets foredragsholdere og EY, KPMG, Deloitte og PWC med kurs, foredrag og debatter.

Og ikke mist – takk til alle dere som kommer på våre arrangementer.

Vi tar en skål for 40 åringen – måtte hell og lykke være med deg i en lang og suksessfull fremtid.

Skål!

Kjell Thore Thorsen
Styreleder
Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899