Om ORS

Forum for kunnskapsutvikling innen oljeregnskap og -skatt

ORS | Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt

ORS’ medlemsbedrifter er oljeselskaper, revisjonsfirmaer, offentlige etater, konsulentfirmaer og banker. ORS har ca. 900 medlemmer som er ansatte i medlemsbedriftene – i avdelinger for regnskap, skatt, økonomi og finans. Dessuten er flere advokater, revisorer og andre enkeltmedlemmer i ORS. ORS fremmer medlemmenes faglige interesser innenfor områdene oljeregnskap, petroleumsskatt, petroleumsøkonomi og -finans. ORS utgir publikasjoner og konferanser om oljeregnskap, petroleumsskatt, petroleumsøkonomi og -finans. ORS utarbeider analyser av regnskapene til oljeselskapene.

Hvem er vi

Norsk Forening for Oljeregnskap og -Skatt (ORS) er en ideell forening som ikke har økonomisk vinning som formål. Foreningen er nøytral med medlemmer både blant oljeselskaper, revisjons- og advokatfirmaer, banker og fra myndighetene slik som Finansdepartementet, Oljeskattekontoret, Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet.

Visjon

ORS skal være et forum for kunnskapsutvikling og være kontaktskapende for medlemmene innenfor fagområdene oljeregnskap og –skatt.
Oljeregnskap og oljeskatt spesielt, er et eget og avgrenset fagområde med særskilte bestemmelser og regelverk.ORS ser det som sin oppgave å bidra til å opprettholde og utvikle et høyt faglig nivå blant medlemmene, og å legge til rette for gjensidig kommunikasjon. Foreningen skal sørge for at medlemmene kan utnytte og få tilgang til de personer og instanser som besitter viktig informasjon og tiltrekke seg gode foredragsholdere.

For å oppnå dette vil ORS arrangere seminarer og kurs som retter seg mot medlemmene og andre aktører med tilknytning til oljeindustrien og som i liten grad tilbys av andre. Seminarene og kursene et viktig forum både faglig og sosialt for alle som arbeider innen feltene oljeregnskap og -skatt.

Våre mål

  • Å være en anerkjent arrangør av kurs og seminarer innenfor fagområdene oljeregnskap og -skatt som tilfredsstiller behovene til oljeindustrien, myndigheter, konsulent- og revisjonsselskaper og øvrige medlemmer
  • Å arrangere medlemsmøter i lokalavdelingene med aktuelle og faglige temaer som er interessante for medlemmene
  • Å være forum for faglig kontakt mellom myndigheter og industrien
    Å publisere utredninger og andre fagrelaterte publikasjoner som er til praktisk nytte for medlemmene og andre interesserte.
  • Å forvalte Arthur Svennevigs minnefond som har til formål å fremme den faglige utviklingen innenfor oljeregnskap og -skatt gjennom forskning, etterutdanning og spesialisering.

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899