Arthur Svennevigs minnefond

Stipend innen oljeregnskap og -skatt

Slik søker du

Norsk forening for oljeregnskap og –skatt (ORS) er en ideell, nøytral forening med medlemmer både blant oljeselskaper, revisjons- og advokatfirmaer, banker og myndigheter. Oljeregnskap og oljeskatt er et eget og avgrenset fagområde med særskilte bestemmelser og regelverk. ORS ser det som sin oppgave å bidra til å opprettholde og utvikle et høyt faglig nivå blant medlemmene. ORS ønsker derfor å bidra med midler til å fremme den faglige utviklingen innenfor oljeregnskap og –skatt gjennom forskning, etterutdanning og spesialisering. ORS kan tilby stipend opp til kr 50 000 avhengig av oppgaven/arbeidets omfang og varighet.

Vil du søke på legatet? Ta kontakt med ORS v/Kjell Thore Thorsen – E-post: post(a)ors.no.

Legathåndboken

Legathåndboken gir deg en oppdatert oversikt over stipend og legater til utdanning, videreutvikling, kultur, idrett og forskning, samt til sosial hjelp.

Her finner du informasjon om hvor mye det kan søkes om, søknadsfrist, begrensninger og forutsetninger for å kunne søke, om det er nødvendig med eget søknadsskjema, hvor søknadsskjemaet skal sendes og e-post- og internettadresser som gjør det mulig å kontakte det enkelte legat- og stipendstyre.

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899