Innkalling til årsmøte 14. mars 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Norsk forening for Oljeregnskap og Skatt (ORS). Årsmøtet avholdes i AkerBP sine kontorer i Jåttavågveien 10, Stavanger torsdag 14. mars kl. 17:00. Alle som ønsker å delta på årsmøtet bes om å registrere seg snarest og innen 12....
Kristiansand Symposium 10.-11. juni 2024

Kristiansand Symposium 10.-11. juni 2024

Det blir ORS Kristiansand Symposium i år – mandag 10. og tirsdag 11. juni på Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand. Sett av i kalenderen din og videresend til andre i din organisasjon som kan være interessert i å delta.   Temaer som blir dekket: Aktuelt fra...
Oljeskattekvelden 2023 – Foredragene er publisert

Invitasjon – Oljeskattekvelden 29. november 2023

Norsk forening for Olje Regnskap og –Skatt (ORS) har gleden av å invitere til: ORS Oljeskattekveld 2023, onsdag 29. november, Grand Hotel i Oslo Tema:Saker og problemstillinger i petroleumsbeskatningenOm fastsettingen for inntektsåret 2022, ny skattemelding,...