Det blir ORS Kristiansand Symposium i år – mandag 10. og tirsdag 11. juni på Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand. Sett av i kalenderen din og videresend til andre i din organisasjon som kan være interessert i å delta.

 

Temaer som blir dekket:

  • Aktuelt fra Oljeskattekontoret
  • Oppdatering fra Finansdepartementet
  • Innsikt i aktuelle petroleumsskattesaker i rettsapparatet
  • Dypdykk i avgifts- og skattemessige problemstillinger
  • Klimainformasjon i finansregnskapet
  • Olje og gass sektorstandard ESRS (European Sustanability Reporting Standard)
  • Praktisk implementering av CSRD (Corporate Sustanability Reporting Directive)
  • Aktuelle regnskapstekniske problemstillinger/HOT topics

Detaljert program vil bli lagt ut så snart alle brikker og foredragsholdere er fastsatt.

Påmelding kan du gjøre direkte her, eller ved å sende e-post til post@ors.no.

 

Mvh
ORS