Styret innkaller herved til årsmøte i Norsk forening for Oljeregnskap og Skatt (ORS). Årsmøtet avholdes i AkerBP sine kontorer i Jåttavågveien 10, Stavanger torsdag 14. mars kl. 17:00.

Alle som ønsker å delta på årsmøtet bes om å registrere seg snarest og innen 12. mars kl. 24:00. Påmelding skjer ved e-post melding til post@ors.no. Det vil bli anledning til å delta per Teams.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta, slik at vi kan oversende relevant informasjon om årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest fredag 8. mars til post@ors.no.

Sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside ors.no.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet vennligst kontakt oss med E-post til post@ors.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen,

Kjell Thore Thorsen
Styreleder

ORS årsmøtedokumenter

Nedenfor kan du laste ned alle årsmøtedokumenter i forbindelse med Årsmøte i Norsk Forening for Oljeregnskap og -skatt (ORS):

  1. Dagsorden årsmøte 2024
  2. Årsberetning 2023
  3. Resultat 2023
  4. Balanse 2023
  5. Noter 2023
  6. Regnskapsprinsipper 2023