Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon

Søk i foredrag (256)

Om foredragene og dokumentasjon

Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

Petroleumsskattesystemet
Petroleumsskattesystemet

Dato: 02.12.2021
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2021
Foredragsholder: Torstein Fløystad

Størrelse:0,2 MB
Publisert:14.12.2021
Leterefusjon
Leterefusjon

Dato: 02.12.2021
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2021
Foredragsholder: Magnus Grøn Strømstad

Størrelse:0,9 MB
Publisert:14.12.2021
Konsernintern garanti overfor Gassco
Konsernintern garanti overfor Gassco

Dato: 02.12.2021
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2021
Foredragsholder: Ine Kristiansen

Størrelse:0,2 MB
Publisert:14.12.2021
LMR dom av 27.03.2021 – Erstatningssaken 2007-09
LMR dom av 27.03.2021 – Erstatningssaken 2007-09

Dato: 02.12.2021
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2021
Foredragsholder: Knut Crosby

Størrelse:0,3 MB
Publisert:14.12.2021
Konserninterne lån – dommer og klagevedtak 2021
Konserninterne lån – dommer og klagevedtak 2021

Dato: 02.12.2021
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2021
Foredragsholder: Katrine Døskeland

Størrelse:0,9 MB
Publisert:14.12.2021
Fastsetting 2020 – Terminskatt 2020 og 2021
Fastsetting 2020 – Terminskatt 2020 og 2021

Dato: 02.12.2021
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2021
Foredragsholder: Heidi Golimo Simonsen

Størrelse:0,8 MB
Publisert:14.12.2021
Hvordan vil nytt skatteforslag påvirke aktiviteten på norsk sokkel
Hvordan vil nytt skatteforslag påvirke aktiviteten på norsk sokkel

Dato: 08.11.2021
Arrangement: Kristiansand Symposium 2021
Foredragsholder: Tore Guldbrandsøy, SVP Rystad Energy

Størrelse:1,6 MB
Publisert:14.12.2021
Regnskapsutvikling – nasjonalt og internasjonalt
Regnskapsutvikling – nasjonalt og internasjonalt

Dato: 08.11.2021
Arrangement: Kristiansand Symposium 2021
Foredragsholder: Sindre T. Eltarvåg, EY

Størrelse:0,3 MB
Publisert:16.11.2021
Hot topic – Business Combinations Amendments to IFRS 3
Hot topic – Business Combinations Amendments to IFRS 3

Dato: 09.11.2021
Arrangement: Kristiansand Symposium 2021
Foredragsholder: Tor Inge Skjellveik, EY

Størrelse:1,3 MB
Publisert:16.11.2021
Aktuelt fra Finansdepartementet Skattlegging av store selskaper i digitalisert økonomi
Aktuelt fra Finansdepartementet Skattlegging av store selskaper i digitalisert økonomi

Dato: 08.11.2021
Arrangement: Kristiansand Symposium 2021
Foredragsholder: Stig Sollund, Finansdepartementet

Størrelse:1 MB
Publisert:16.11.2021
1 2 3 4 5 6 30

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899