Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon

Søk i foredrag (256)

Om foredragene og dokumentasjon

Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

Goodwill

Dato: 18.06.2019
Arrangement: Kristiansand Symposium 2019
Foredragsholder: Tor Inge Skjellevik, EY

Størrelse:0,53 MB
Publisert:20.09.2019
Accounting for Tie-in agreements

Dato: 18.06.2019
Arrangement: Kristiansand Symposium 2019
Foredragsholder: Per Arvid Gimre, PwC

Størrelse:0,73 MB
Publisert:20.09.2019
Standard audit file

Dato: 18.06.2019
Arrangement: Kristiansand Symposium 2019
Foredragsholder: Per C. Evers, Partner Deloitte

Størrelse:1,3 MB
Publisert:20.09.2019
ESAS avgjørelse – Statsstøtte og leterefusjon

Dato: 18.06.2019
Arrangement: Kristiansand Symposium 2019
Foredragsholder: Peter A. Hiorth, Advokatfirmaet Schjødt

Størrelse:1,7 MB
Publisert:20.09.2019
Digitale løsninger og systemer i økonomi/regnskapsavdelingene

Dato: 18.06.2019
Arrangement: Kristiansand Symposium 2019
Foredragsholder: Stig Skoglund, Equinor

Størrelse:3 MB
Publisert:20.09.2019
IFRS 16 Leases

Dato: 18.06.2019
Arrangement: Kristiansand Symposium 2019
Foredragsholder: Dave Vijfvinkel, KPMG

Størrelse:1,5 MB
Publisert:20.09.2019
IFRS Hot topics 2019

Dato: 18.06.2019
Arrangement: Kristiansand Symposium 2019
Foredragsholder: Lars Ragnar Vigdel, EY

Størrelse:1,9 MB
Publisert:20.09.2019
Lovfesting av omgåelsesnormen

Dato: 18.06.2019
Arrangement: Kristiansand Symposium 2019
Foredragsholder: Tom Venstad, Finansdepartementet

Størrelse:0,5 MB
Publisert:20.09.2019
Saker og problemstillinger i petroleumsbeskatningen 2018

Dato: 27.11.2018
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2018
Foredragsholder: Torstein Fløystad, Oljeskattedirektør

Størrelse:1,9 MB
Publisert:20.09.2019
Nyt fra Finansdepartementet

Dato: 12.06.2018
Arrangement: Kristiansand Symposium 2018
Foredragsholder: Andreas Skatvold Eide, Finansdepartementet

Størrelse:0,42 MB
Publisert:20.09.2019
1 2 3 4 5 6 29

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899