Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon

Søk i foredrag (256)

Om foredragene og dokumentasjon

Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

Aktivering i prosjekteringsfasen
Aktivering i prosjekteringsfasen

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Advokat og partner J. Christian Grevstad, Harboe & Co

Størrelse:0,5 MB
Publisert:20.06.2023
Internasjonal skatt: Status i Pilar 1 og Pilar 2
Internasjonal skatt: Status i Pilar 1 og Pilar 2

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Frode Kristiansen

Størrelse:0,3 MB
Publisert:20.06.2023
Klimarisiko og noteinformasjon i årsregnskapet
Klimarisiko og noteinformasjon i årsregnskapet

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Per Arvid Gimre og Bjørn Einar Strandberg

Størrelse:1,7 MB
Publisert:20.06.2023
Nytt fra Oljeskattekontoret
Nytt fra Oljeskattekontoret

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Elisabeth Deisz

Størrelse:2,7 MB
Publisert:20.06.2023
IFRS Hot Topics
IFRS Hot Topics

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Tor Inge Skjellevik

Størrelse:0,8 MB
Publisert:20.06.2023
How to prepare for the new era of ESG reporting according to CSRD
How to prepare for the new era of ESG reporting according to CSRD

Dato: 06.06.2023
Arrangement: Kristiansand Symposium 2023
Foredragsholder: Marte H. Stabbetorp

Størrelse:1,7 MB
Publisert:20.06.2023
Aktuelt fra Oljeskattekontoret
Aktuelt fra Oljeskattekontoret

Dato: 14.06.2022
Arrangement: Kristiansand Symposium 2022
Foredragsholder: Torstein Fløystad

Størrelse:2.7 MB
Publisert:06.06.2023
Gass
Gass

Dato: 30.11.2022
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2022
Foredragsholder: Knut Crosby

Størrelse:2 MB
Publisert:12.12.2022
Finansielle transaksjoner
Finansielle transaksjoner

Dato: 30.11.2022
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2022
Foredragsholder: Katrine Døskeland

Størrelse:1 MB
Publisert:12.12.2022
Fastsettingen for 2021
Fastsettingen for 2021

Dato: 30.11.2022
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2022
Foredragsholder: Ketil Holm Larsen og Elisabeth Deisz

Størrelse:1 MB
Publisert:12.12.2022
1 2 3 4 30

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899