Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon

Søk i foredrag (256)

Om foredragene og dokumentasjon

Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

Oppkjøp av lisenser – utvalgte problemstillinger

Dato: 12.06.2018
Arrangement: Kristiansand Symposium 2018
Foredragsholder: Mads Hermansen, KPMG

Størrelse:0,8 MB
Publisert:20.09.2019
Leterefusjon og statsstøtte

Dato: 12.06.2018
Arrangement: Kristiansand Symposium 2018
Foredragsholder: Per Christian Ask, Deloitte

Størrelse:1,6 MB
Publisert:20.09.2019
Aktuelt fra Oljeskattekontoret

Dato: 12.06.2018
Arrangement: Kristiansand Symposium 2018
Foredragsholder: Torstein Fløystad, Oljeskattedirektør

Størrelse:0,58 MB
Publisert:20.09.2019
ORS Oljeskattekveld 2017

Dato: 22.11.2017
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2017
Foredragsholder: Torstein Fløystad, Oljeskattedirektør

Størrelse:2,8 MB
Publisert:20.09.2019
Perspektiver for petroleumsbeskatningen og noen erfaringer fra Finansdepartementet

Dato: 13.06.2017
Arrangement: Kristiansand Symposium 2017
Foredragsholder: Amund Noss, Kluge Advokatfirma AS

Størrelse:4,13 MB
Publisert:20.09.2019
Reversering og nedskrivninger

Dato: 13.06.2017
Arrangement: Kristiansand Symposium 2017
Foredragsholder: Per Arvid Gimre, PwC

Størrelse:0,62 MB
Publisert:20.09.2019
Endringer med IFRS 11 og Business combinations

Dato: 13.06.2017
Arrangement: Kristiansand Symposium 2017
Foredragsholder: Gunnar Slettebø, PwC

Størrelse:0,5 MB
Publisert:20.09.2019
Regnskaps- og rapporteringsmessige problemstillinger Statoil

Dato: 13.06.2017
Arrangement: Kristiansand Symposium 2017
Foredragsholder: Morten Haukaas, Statoil ASA

Størrelse:0,72 MB
Publisert:20.09.2019
Aktuelt fra Oljeskattekontoret

Dato: 12.06.2017
Arrangement: Kristiansand Symposium 2017
Foredragsholder: Torstein Fløystad, Oljeskattedirektør

Størrelse:0,64 MB
Publisert:20.09.2019
Aktuelle saker fra Finansdepartementet og internasjonale trender i beskatningen

Dato: 12.06.2017
Arrangement: Kristiansand Symposium 2017
Foredragsholder: Martin Børresen, Finansdepartementet

Størrelse:0,2 MB
Publisert:20.09.2019
1 2 3 4 5 26

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899