Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon

Søk i foredrag (256)

Om foredragene og dokumentasjon

Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

Aktuelt fra Finansdepartementet

Dato: 13.06.2022
Arrangement: Kristiansand Symposium 2022
Foredragsholder: Stig Sollund, Finansdepartementet

Størrelse:0,2 MB
Publisert:16.06.2022
Ny kontantstrømskatt – skattemessige vurderinger

Dato: 14.06.2022
Arrangement: Kristiansand Symposium 2022
Foredragsholder: Jan Samuelsen

Størrelse:0,9 MB
Publisert:16.06.2022
Internprising av lån – Status på rettsområdet

Dato: 13.06.2022
Arrangement: Kristiansand Symposium 2022
Foredragsholder: Joachim Bjerke og Simen Skjold Søgaard, advokatfirmaet BA-HR

Størrelse:14,7MB
Publisert:16.06.2022
Shell FoU – Dom avsagt av Høyesterett 28. mai 2020

Dato: 02.12.2021
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2021
Foredragsholder: Øystein Hagen

Størrelse:0,5 MB
Publisert:14.12.2021
Petroleumsskattesystemet

Dato: 02.12.2021
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2021
Foredragsholder: Torstein Fløystad

Størrelse:0,2 MB
Publisert:14.12.2021
Leterefusjon

Dato: 02.12.2021
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2021
Foredragsholder: Magnus Grøn Strømstad

Størrelse:0,9 MB
Publisert:14.12.2021
Konsernintern garanti overfor Gassco

Dato: 02.12.2021
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2021
Foredragsholder: Ine Kristiansen

Størrelse:0,2 MB
Publisert:14.12.2021
LMR dom av 27.03.2021 – Erstatningssaken 2007-09

Dato: 02.12.2021
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2021
Foredragsholder: Knut Crosby

Størrelse:0,3 MB
Publisert:14.12.2021
Konserninterne lån – dommer og klagevedtak 2021

Dato: 02.12.2021
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2021
Foredragsholder: Katrine Døskeland

Størrelse:0,9 MB
Publisert:14.12.2021
Fastsetting 2020 – Terminskatt 2020 og 2021

Dato: 02.12.2021
Arrangement: ORS Oljeskattekveld 2021
Foredragsholder: Heidi Golimo Simonsen

Størrelse:0,8 MB
Publisert:14.12.2021
1 2 3 4 5 30

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899