Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon

Søk i foredrag (256)

Om foredragene og dokumentasjon

Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

Fordeling land sokkel
Fordeling land sokkel

Dato: 11.06.2002
Arrangement: Kristiansand Symposium 2002
Foredragsholder: Advokat Christian Bruusgaard, TKGL

Størrelse:0,72 MB
Publisert:19.09.2019
Aktuelle skattespørsmål
Aktuelle skattespørsmål

Dato: 13.12.2001
Arrangement: Ligningskvelden. Stavanger og Oslo
Foredragsholder: Torstein Fløystad, Oljeskattedirektør

Størrelse:0,72 MB
Publisert:19.09.2019
Gasbanking
Gasbanking

Dato: 04.09.2001
Arrangement: Temakveld, Stavanger
Foredragsholder: Kjartan Eide, Manager Finance & Accounting – Idemitsu

Størrelse:0,17 MB
Publisert:19.09.2019
Utviklingstrekk i Regnskapslovgivningen
Utviklingstrekk i Regnskapslovgivningen

Dato: 11.06.2001
Arrangement: Kristiansand Symposium 2001
Foredragsholder: Statsautorisert revisor Steinar S. Kvifte, Arthur Andersen

Størrelse:0,63 MB
Publisert:19.09.2019
Ligningen 1999
Ligningen 1999

Dato: 14.12.2000
Arrangement: Ligningsdagene 2000
Foredragsholder: Torstein Fløystad, Oljeskattedirektør

Størrelse:1,58 MB
Publisert:19.09.2019
§ 10
§ 10

Dato: 14.12.2000
Arrangement: Ligningsdagene 2000
Foredragsholder: Kjartan Eide, Oljeskattekontoret

Størrelse:0,15 MB
Publisert:19.09.2019
Brukstid under fjerningstilskuddsloven
Brukstid under fjerningstilskuddsloven

Dato: 14.12.2000
Arrangement: Ligningsdagene 2000
Foredragsholder: Morten Henriksen, Oljeskattekontoret

Størrelse:0,28 MB
Publisert:19.09.2019
Salg og tilbakeleie av administrasjonsbygg
Salg og tilbakeleie av administrasjonsbygg

Dato: 14.12.2000
Arrangement: Ligningsdagene 2000
Foredragsholder: Morten Henriksen, Oljeskattekontoret

Størrelse:0,32 MB
Publisert:19.09.2019
Forsikringer – Rettssaker
Forsikringer – Rettssaker

Dato: 14.12.2000
Arrangement: Ligningsdagene 2000
Foredragsholder: Halvor Vefald, Oljeskattekontoret

Størrelse:0,2 MB
Publisert:12.09.2019
Tilleggsskatt ved periodiseringsfeil
Tilleggsskatt ved periodiseringsfeil

Dato: 14.12.2000
Arrangement: Ligningsdagene 2000
Foredragsholder: Brit Thu Gundersen, Oljeskattekontoret

Størrelse:0,15 MB
Publisert:12.09.2019
1 28 29 30

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899