Oljeskattekvelden 2024 blir 27. november.

Mvh ORS