Oljeskattekvelden 2023 blir 29. november.

Mvh ORS