Det blir ORS Kristiansand Symposium i år – mandag 5. og tirsdag 6. juni på Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand. Sett av i kalenderen din og videresend til andre i din organisasjon som kan være interessert i å delta.

TEMA

  • Aktuelt fra Oljeskattekontoret
  • Oppdatering fra Finansdepartementet
  • Aktuelt fra Torvik-utvalget
  • Dypdykk i skattemessig problemstilling
  • Oppdatering på makrobildet
  • Klimarapportering og CSRD oppdatering
  • Operativt oljeregnskap
  • IFRS Topics – impairment, IFRS update ++

Detaljert program blir lagt ut straks alle tema og foredragsholdere er fastsatt.

Påmelding kan du gjøre direkte her, eller ved å sende e-post til post@ors.no.

Mvh
ORS