Styret innkaller herved til årsmøte i Norsk forening for Oljeregnskap og Skatt (ORS). Årsmøtet avholdes som nettmøte på Teams torsdag 24. mars kl. 17:00.

Alle som ønsker å delta på årsmøtet bes om å registrere seg snarest og innen 21. mars kl. 24:00. Påmelding skjer ved e-post melding til post@ors.no

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta, slik at vi kan oversende relevant informasjon om årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

I forkant av årsmøtet vil Teams møteinvitasjon bli sendt på e-post direkte til de påmeldte. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 17. mars til post@ors.no.

Sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside ORS.no

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet vennligst kontakt oss med E-post til post@ors.no.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen,


Kjell Thore Thorsen

Styreleder

ORS årsmøtedokumenter

Årsmøtedokumenter i forbindelse med Årsmøte i Norsk Forening for Oljeregnskap og -skatt (ORS) vil bli publisert senere

1. Agenda årsmøte 2021
2. Årsberetning 2021
3. Resultat 2021
4. Balanse 2021
5. Noter 2021