Styret innkaller herved til årsmøte i Norsk forening for Oljeregnskap og Skatt (ORS). Årsmøtet avholdes torsdag 18. mars kl. 16:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt (som nettmøte/telefonmøte).

Hvilken teknisk løsning ORS vil benytte og «opplæring» i bruk av den valgte løsningen vil vi senere komme tilbake til. Den enkelte vil kunne følge årsmøtet på PC, nettbrett og mobil. Mobil kan være lite egnet ved eventuelle skriftlige avstemninger.

Alle som ønsker å delta på årsmøtet bes om å registrere seg snarest og innen 16. mars kl. 24:00. Påmelding skjer ved e-post melding til post@ors.no.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta, slik at vi kan oversende relevant informasjon om og veiledning til gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

På dato og tid for oppstart av årsmøtet skal en lenke benyttes for å få tilgang til møtet. Rett i forkant av årsmøtet vil denne lenken bli sendt på e-post direkte til de påmeldte.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 11. mars til post@ors.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside ors.no

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet vennligst kontakt oss med E-post til post@ors.no.

Velkommen til årsmøtet!
Med vennlig hilsen,

Kjell Thore Thorsen
Styreleder

ORS årsmøtedokumenter

Nedenfor kan du laste ned alle årsmøtedokumenter i forbindelse med Årsmøte i Norsk Forening for Oljeregnskap og -skatt (ORS):
 

  1. Agenda årsmøte 2020
  2. Årsberetning 2020
  3. Resultat 2020
  4. Balanse 2020
  5. Noter 2020