Styret innkaller herved til årsmøte i Norsk forening for Oljeregnskap og Skatt (ORS). Årsmøtet avholdes i AkerBP sine kontorer i Jåttavågveien 10,  Stavanger  torsdag 16. mars kl. 17:00.

Alle som ønsker å delta på årsmøtet bes om å registrere seg snarest og innen 14. mars kl. 24:00. Påmelding skjer ved e-post melding til post@ors.no

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta, slik at vi kan oversende relevant informasjon om årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 9. mars til post@ors.no

Sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside ORS.no

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet vennligst kontakt oss med E-post til post@ors.no.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen,

Kjell Thore Thorsen

Styreleder

ORS årsmøtedokumenter

Nedenfor kan du laste ned alle årsmøtedokumenter i forbindelse med Årsmøte i Norsk Forening for Oljeregnskap og -skatt (ORS): 

  1. Dagsorden årsmøte 2023
  2. Årsberetning 2022
  3. Resultat 2022
  4. Balanse 2022
  5. Noter 2022