Styret i ORS har besluttet at årets EY-kurs blir avlyst grunnet Covid-19 situasjonen.

Oljeskattekvelden vil heller ikke bli en fysisk samling, men vil bli i nettformat/digitalt. Følg med for oppdatert informasjon om gjennomføring og påmelding.

Mvh
Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt | ORS