Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon

Søk i foredrag (256)

Om foredragene og dokumentasjon

Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

Forslag om endring i petroleumsbeskatningen
Forslag om endring i petroleumsbeskatningen

Dato: 14.10.2004
Arrangement: Lunsjseminar
Foredragsholder: Beate Bentzen

Størrelse:0,14 MB
Publisert:19.09.2019
Gjennomskjæringsregelen
Gjennomskjæringsregelen

Dato: 08.06.2004
Arrangement: Kristiansand Symposium 2004
Foredragsholder: Dr. Juris Bettina Banoun, BA-HR

Størrelse:1,8 MB
Publisert:19.09.2019
Extractive industries
Extractive industries

Dato: 08.06.2004
Arrangement: Kristiansand Symposium 2004
Foredragsholder: Statsaut. revisor Aaase Aa. Lundgaard, Deloitte

Størrelse:0,3 MB
Publisert:19.09.2019
IFRS olje og gass
IFRS olje og gass

Dato: 08.06.2004
Arrangement: Kristiansand Symposium 2004
Foredragsholder: Statsaut. revisor Erik Mamelund, Ernst & Young

Størrelse:0,9 MB
Publisert:19.09.2019
Nytt fra Finansdepartementet
Nytt fra Finansdepartementet

Dato: 07.06.2004
Arrangement: Kristiansand Symposium 2004
Foredragsholder: Førstekonsulent Kristian Oppebøen

Størrelse:0,2 MB
Publisert:19.09.2019
Nytt fra Oljeskattekontoret
Nytt fra Oljeskattekontoret

Dato: 07.06.2004
Arrangement: Kristiansand Symposium 2004
Foredragsholder: Torstein Fløystad, Oljeskattedirektør

Størrelse:0,5 MB
Publisert:19.09.2019
Skattereform
Skattereform

Dato: 07.06.2004
Arrangement: Kristiansand Symposium 2004
Foredragsholder: Advokat dr.juris Jan Syversen, Adv. Firma Simonsen Føyen

Størrelse:1,9 MB
Publisert:19.09.2019
Oljeskattedommer Statpipe
Oljeskattedommer Statpipe

Dato: 07.06.2004
Arrangement: Kristiansand Symposium 2004
Foredragsholder: Advokat Jan Syversen, Adv. Firma Simonsen Føyen

Størrelse:1,5 MB
Publisert:19.09.2019
Internprising
Internprising

Dato: 07.06.2004
Arrangement: Kristiansand Symposium 2004
Foredragsholder: Advokat Jan Samuelsen, Adv. Firmaet Harboe & Co

Størrelse:0,15 MB
Publisert:19.09.2019
Dommer mv.
Dommer mv.

Dato: 11.12.2003
Arrangement: Ligningsdagen 2003
Foredragsholder: Torstein Fløystad, Oljeskattedirektør

Størrelse:0,36 MB
Publisert:19.09.2019
1 25 26 27 28 29 32

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899