Foredragsbibliotek

I foredragsbiblioteket finnes en liste over alle presentasjoner i ORS regi som foreligger i elektronisk versjon

Søk i foredrag (256)

Om foredragene og dokumentasjon

Når det gjelder dokumentasjonene fra Oljeskattekontoret tas det forbehold om at disse er brukt som et pedagogisk hjelpemiddel i forbindelse med foredragene. De kan derfor ikke brukes som kilde for begrunnelser m.v. for de standpunkter som nemdene har tatt. Fremstillingen er komprimert/ufullstendig og kan derfor bare brukes som bakgrunnsinformasjon for den enkelte og da først og fremst for de som deltok på konferansen.

Norsk Regnskapsstiftelse

Dato: 20.05.2003
Arrangement: Kristiansand Symposium 2003
Foredragsholder: Professor Atle Johnsen, Handelshøgskolen

Størrelse:55 kB
Publisert:19.09.2019
Utvikling regnskapsprinsipper

Dato: 20.05.2003
Arrangement: Kristiansand Symposium 2003
Foredragsholder: Statsaut. Revisor Aase Aamdal Lundgaard, Deloitte & Touche

Størrelse:0,13 MB
Publisert:19.09.2019
Lovforslag nye fjerningsregler

Dato: 20.05.2003
Arrangement: Kristiansand Symposium 2003
Foredragsholder: Statsaut. Revisor og US CPA Gunnar Slettebø, PricewaterhouseCoopers

Størrelse:0,2 MB
Publisert:19.09.2019
§10

Dato: 12.12.2002
Arrangement: Ligningsdagen 2002
Foredragsholder: Kristin Altmann Fylling, ORS

Størrelse:0,15 MB
Publisert:19.09.2019
Dobbeltbeskatning

Dato: 12.12.2002
Arrangement: Ligningsdagen 2002
Foredragsholder: Knut Anker Tranøy, Oljeskattekontoret

Størrelse:1 MB
Publisert:19.09.2019
Passivitet

Dato: 12.12.2002
Arrangement: Lignignsdagen 2002
Foredragsholder: Øystein Andal, Oljeskattekontoret

Størrelse:0,15 MB
Publisert:19.09.2019
Overdragelse av forpliktelser

Dato: 12.12.2002
Arrangement: Ligningsdagen 2002
Foredragsholder: Morten Henriksen, Oljeskattekontoret

Størrelse:0,15 MB
Publisert:19.09.2019
Konsernbelastninger

Dato: 12.12.2002
Arrangement: Ligningsdagen 2002
Foredragsholder: Grete Wallem, Oljeskattekontoret

Størrelse:0,13 MB
Publisert:19.09.2019
Prising av internlån

Dato: 12.12.2002
Arrangement: Ligningsdagen 2002
Foredragsholder: Torstein Fløystad, Oljeskattedirektor og Geir Frode Furøy, Oljeskattekontoret

Størrelse:2,8 MB
Publisert:19.09.2019
Spareparts 2 Stv MHEBS

Dato: 12.12.2002
Arrangement: Ligningsdagen 2002
Foredragsholder: Morten Henriksen og Bjarte Skeiseid, Oljeskattekontoret

Størrelse:0,2 MB
Publisert:19.09.2019
1 24 25 26 27 28

Adresse

Norsk forening for Oljeregnskap og -Skatt
v/Kjell Thore Thorsen
Florenveien 43
3265 Larvik

Telefon

+47 991 67 899