Foredragene fra ORS Oljeskattekveld 2021 er publisert under foredragsbiblioteket.

Mvh
ORS