Alle foredragene fra Kristiansand Symposium 2019 vil bli lagt under foredragsbiblioteket.

-ORS