Foredraget fra ORS Oljeskattekveld 2019 kan lastes ned fra foredragsbiblioteket.

Mvh

ORS