Detaljert program er publisert under Kristiansand Symposium.

Mvh ORS