Praktisk regnskaps- og skattemessig behandling av derivater og andre finansielle instrumenter (Trinn 2)

Kursbeskrivelse

Kurset vil innledningsvis gi en oversikt over definisjonene av derivater og andre finansielle instrumenter. Vi vil videre gå gjennom den regnskaps- og skattemessige behandlingen av derivater, herunder fysiske kontrakter omfattet av regnskapsstandardene, innebygde derivater og andre finansielle instrumenter. Videre vil vi gi en oversikt over prinsippene for sikringsbokføring, herunder dokumentasjonskrav og effektivitetstesting.

Selv om det vil være en innledende teoretisk del så vil kurset i hovedsak være praktisk rettet mot hvordan derivater og andre finansielle instrumenter skal håndteres regnskaps- og skattemessig.

Dato

24.10.2023

Tid

08:30 - 16:00
Ernst & Young AS

Sted

Ernst & Young AS
Vassbotnen 11A, 4313 Forus
Kategori
ORS/EY

Arrangør

ORS/EY
Telefon
+4799167899
E-post
post@ors.no
Mer informasjon om kurset

Foredragsholdere

Neste Arrangement

Kommende Kurs & Konferanser

september 2024
oktober 2024
november 2024
Ingen arrangement funnet!