Bærekraftsrapportering (Trinn 2)

Kursbeskrivelse

I november 2022 ble EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) vedtatt av EU parlamentet. CSRD vil kreve at alle børsnoterte selskaper og store selskaper i EU må rapportere om risiko og påvirkning på miljø og samfunn. Formålet er gjøre selskapene mer ansvarlige for sine innvirkninger, samtidig som investorer og offentligheten får tilgang til sammenlignbar, pålitelig og lett tilgjengelig informasjon om bærekraft. Norge vil følge EU-direktivet med hensyn til hvem som blir rapporteringspliktige og tidspunkter for implementering.

Store børsnoterte selskap er først ut med krav til rapportering allerede for 2024, mens øvrige store selskap vil ha rapporteringskrav for 2025. Som øvrige store selskap regnes selskap som har:

  • Snitt antall ansatte > 250
  • Omsetning > 40 millioner euro
  • Balanse > 20 millioner euro

Rapporteringskravene, basert på 12 nyutviklede ESRS standarder (European Sustainability Reporting Standards), er svært omfattende og vil kreve mye av selskapene.

Kurset vil gi en oversikt over bærekraftdirektivet (CSRD) og ESRS standardene, samt fokusere på hva selskapene bør fokusere på for å møte de nye kravene og når selskapene bør begynne forberedelsene.

Dato

23.10.2023

Tid

08:30 - 16:00
Ernst & Young AS

Sted

Ernst & Young AS
Vassbotnen 11A, 4313 Forus
Kategori
ORS/EY

Arrangør

ORS/EY
Telefon
+4799167899
E-post
post@ors.no
Mer informasjon om kurset

Foredragsholdere

Neste Arrangement

Kommende Kurs & Konferanser

september 2024
oktober 2024
november 2024
Ingen arrangement funnet!