Kurset er dessverre avlyst på grunn av få påmeldte.

Derivater i oljeindustrien

Kursbeskrivelse
Regnskapsreglene for derivater er omfattende og komplekse, og det oppstår stadig nye og utfordrende regnskapsmessige problemstillinger innenfor området.

Kurset vil gi en oversikt over regnskapsmessig behandling av råvarederivater og sikringstransaksjoner i henhold til IFRS og norsk god regnskapsskikk. Vi vil innledningsvis gi en introduksjon til derivater og hvordan de brukes. Videre vil vi gå gjennom den regnskapsmessige behandlingen av derivater, herunder fysiske kontrakter omfattet av regnskapsstandardene og innebygde derivater. Fokus vil i første rekke være å gå gjennom definisjonene av derivater og innebygde derivater slik at deltagerne selv skal kunne foreta vurderinger av om en kontrakt skal regnskapsføres som et derivat eller ikke, mens det vil bli fokusert mindre på den mer detaljerte bokføringen av ulike typer derivater. Vi gir også en oversikt over prinsippene for sikringsbokføring, herunder dokumentasjonskrav og effektivitets-testing.

Dato

18.11.2021

Tid

08:30 - 16:00
Ernst & Young AS

Sted

Ernst & Young AS
Vassbotnen 11A, 4313 Forus
ORS/EY

Arrangør

ORS/EY
Telefon
+4799167899
E-post
post@ors.no
Mer informasjon om kurset

Foredragsholdere

Neste Arrangement

Kommende Kurs & Konferanser

juni 2024
Ingen arrangement funnet!